Foglalkozás-egészségügyben a munkaalkalmasság véleményezése csak a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Ha a dolgozó, vagy a munkáltató a döntéssel nem ért egyet, joga van a II. fokú foglalkozás-egészségügyi szervhez fellebbezni. A II. fok döntéséig a már kiadott I. fokú munkaalkalmassági vélemény szerint kell eljárni.

A foglalkozás-egészségügyi orvos a dolgozó vizsgálata után

  • alkalmas,
  • nem alkalmas,
  • vagy ideiglenesen nem alkalmas

véleményt ad.
 

Az orvos az adott munkakör ellátására vonatkozó korlátozásokat is előírhat, továbbá a vizsgálati eredmények alapján a rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.
Ahhoz, hogy a rendeletekben előírtak szerint lehessen végezni a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, szükséges, hogy a  foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók pontosan ismerjék:

  • a munkahelyeket,
  • a munkakörülményeket,
  • a munkafolyamatokat, technológiákat,
  • az alapanyagokat, adalékanyagokat, a végtermékeket, melléktermékeket, hulladékanyagokat,
  • a foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében hozott munkavédelmi szabályokat,
  • egyéni védőeszközöket,
  • a dolgozók és az egyes munkahelyek megbetegedési statisztikáját.

Ezen adatok megismerése érdekében a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak és a szakápolóknak szabad és korlátlan bejárást kell biztosítani a vállalkozás valamennyi munkahelyére. Új termék, technológia bevezetése, új anyagok felhasználása, új munkavédelmi szabályok és védőeszközök bevezetése, stb. előtt ezekről a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot pontosan tájékoztatni kell. A foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók a fenti ismeretekért titoktartási kötelezettséget vállalnak.


A munkaköri alkalmassági vizsgálatokat kedvező áron biztosítjuk A, B, C és D kategóriákban.

Igény esetén (megállapodás szerint) nemcsak (I. és IV. kerületi) rendelőinkben, hanem megbízónk telephelyén is vállaljuk a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat - szükség esetén, soron kívül is.

A részletek felől érdeklődjön itt!