Foglalkozás-egészségügy

 

Az Oxygen Vállalati Egészség üzletágának célja, hogy könnyedén, gyorsan biztosítsa a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat.
A munkavállaló legmagasabb szintű fizikai, mentális és szociális jóléte pedig nem csak egészségi szempontból fontos, de egyrészt növeli a munkavállaló lojalitását, másrészt csökkenti a táppénzből, csökkent teljesítményből következő költségeket.

Foglalkozás-egészségügyben a munkaalkalmasság véleményezése csak a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

A foglalkozás-egészségügyi orvos a dolgozó vizsgálata után

 • alkalmas,
 • nem alkalmas,
 • vagy ideiglenesen nem alkalmas

véleményt ad.
 

Az orvos az adott munkakör ellátására vonatkozó korlátozásokat is előírhat, továbbá a vizsgálati eredmények alapján a rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.
Ahhoz, hogy a rendeletekben előírtak szerint lehessen végezni a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, szükséges, hogy a  foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók pontosan ismerjék:

 

 • a munkahelyeket,
 • a munkakörülményeket,
 • a munkafolyamatokat, technológiákat,
 • az alapanyagokat, adalékanyagokat, a végtermékeket, melléktermékeket, hulladékanyagokat,
 • a foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében hozott munkavédelmi szabályokat,
 • egyéni védőeszközöket,
 • a dolgozók és az egyes munkahelyek megbetegedési statisztikáját.

 

Ezen adatok megismerése érdekében a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak és a szakápolóknak szabad és korlátlan bejárást kell biztosítani a vállalkozás valamennyi munkahelyére. Új termék, technológia bevezetése, új anyagok felhasználása, új munkavédelmi szabályok és védőeszközök bevezetése, stb. előtt ezekről a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot pontosan tájékoztatni kell. A foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók a fenti ismeretekért titoktartási kötelezettséget vállalnak.


A munkaköri alkalmassági vizsgálatok során A, B, C és D kategóriákkal találkozhatunk. Az, hogy ki melyik kategóriába tartozik a foglalkozás-egészségügyi orvos dönti el a munkakörrel kapcsolatos információk alapján. 

 

A kategória B kategória C kategória D kategória
 • bányászat
 • kohászat
 • rákkeltő, sugárzó anyaggal dolgozók
 • állatkísérletes munkakörök
 • korkedvezményre jogosító munkakörben tevékenykedők
 • egyéb...

 

 • Fizikai munkakörök 
  • mezőgazdaság
  • építőipar
  • élelmiszer gyártás
  • dohánytermék gyártás
  • ruházati termék gyártás
  • kőolaj feldolgozás
  • légi szállítás
  • egyéb...
 • szolgáltató
 • kutatási
 • számítástechnikai
 • egyéb... 
 • kulturális 
 • oktatásijkhjkh
 • kutatás-szervezési
 • egyéb...

 

A részletek felől érdeklődjön itt!