A munkahigiénés vizsgálat feladatköre:
 

 • Kidolgozni az egészséget nem károsító munkahelyi higiénés határértékeket.
 • Kidolgozni, alkalmazni a munkakörnyezeti kóroki tényezők kimutatásának módszereit, a munkakörnyezeti monitorozás rendszerét.
 • A technológia fejlesztési, illetőleg a munkahely tervezési szakaszában megállapítani a várható egészségkárosító kockázatokat.
 • A munkakörnyezet, a technológia, a tevékenységhez alkalmazott anyagok, készítmények ismeretében meghatározni az egészségkárosító kockázatokat, azokat minőségileg és mennyiségileg jellemezni.
 • A kockázatot a mért értékeknek, adatoknak a határértékekkel, szabványokkal való összevetését követően meghatározni.
 • Kidolgozni a megelőzés stratégiáját.
 • Hatósági felügyeletet ellátni el a munkahigiéne céljának megvalósítása érdekében.


Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok:
 

 • Munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés) mennyiségi, minőségi vizsgálata.
 • Munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül zajszint, infra- és ultrahang szintek, (egész test) rezgésterhelés, kéz-kar rezgésterhelés, a megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek, elektromágneses tér jellemzőinek, magas légköri nyomáson végzett munka, ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek meghatározása.
 • Zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározása.
 • Fizikai megterhelés-igénybevétel vizsgálata.
 • Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a külön jogszabályban meghatározott expozíciós mutatók alapján.