A kockázatértékelés célja:


Feltárni azokat a körülményeket,

  • amelyek veszélyeztethetik a munkavállaló egészségét, testi épségét, és a balesetek, megbetegedések miatt meg nem térülő költségeket okozhatnak,
  • amelyek miatt bírsággal sújthatják a munkáltatót,
  • olyan intézkedések meghatározása, melyekkel a kockázat mértéke elfogadható mértékűre csökkenthető, és alacsony szinten tartható.